Jdi na obsah Jdi na menu

Plán výchovy a péče

19. 10. 2017

 

 

 

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DS POHODA HOROMĚŘICE

 

Roční tematický plán

 

ZÁŘÍ - podzim na zahradě, poli a v lese

ŘÍJEN - voda znamená život

LISTOPAD - doma a ve školce

PROSINEC - zima na horách a dolinách

LEDEN - zimní počasí a živočichové

ÚNOR - naše modrá planeta-pevniny a vodstvo

BŘEZEN - voláme sluníčko

DUBEN - mláďata

KVĚTEN - dopravní výchova ve školičce

ČERVEN - lidé a věci kolem nás

 

 

 

 

 

Spontánní hry

Probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Prolínají se s činností řízenou pečující osobou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí. Pečující osoba hru obohacuje novými nápady, ale dbá na to, aby hru nenarušovala.

 

Didakticky řízené činnosti

Průřezové činnosti s malou skupinou nebo jednotlivci jsou nabízeny v průběhu ranních a odpoledních her dle volby dětí. Hlavní didakticky řízené činnosti probíhají zpravidla formou ranního kruhu od 9 hodin.

 

Pohybové aktivity

Děti mají dostatečný prostor pro pohybové vyžití po celý den. Motivované cvičení zařazujeme každý den, dbáme na správné držení těla, vedeme děti k vytrvalosti a zdatnosti. Děti do cvičení nenutíme, ale snažíme se o jejich motivování k pohybu (cvičení s maňásky, míčková automasáž, cvičení s hudbou aj).

 

Výchovná činnost

Výchovná činnost probíhá podle konceptu výchovy a péče a je přizpůsobena věku a skladbě aktuálně přítomných dětí. Dáváme důraz na harmonické prostředí, pocit bezpečí a důvěry, respektování individuality dítěte a jeho šťastné prožitky a zážitky. Podporujeme u dětí tvořivost a fantazii.

 

Pobyt venku

Pobyt venku je zařazován do programu dle klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách cca dopoledne od 10.00 do 11:30 hodin.

Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti, prvky sportovních her, turistika, poznávací činnost. Převážně v zimních měsících jsou do programu zařazovány vycházky.