Jdi na obsah Jdi na menu
 

19. 10. 2017

Plán výchovy a péče

 

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

V DS POHODA HOROMĚŘICE

 

 

   Vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí je práce s plánem výchovy a péče založena na principu  vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učení probíhá především formou prožitku a volné hry. Vychovatelky zajišťují podnětné prostředí a aktivity, které podporují dětskou zvídavost, aby se do nabízených činností aktivně zapojovalo. Vzhledem k věku dětí převažují spontánní činnosti nad řízenými aktivitami.

   Zásadní je pro nás spolupráce s rodinou, podporujeme přirozené ukotvení dítěte v rodině. S rodinou úzce spolupracujeme, podporujeme zájem rodičů a to, co dítě v dětské skupině dělá, co už umí a s čím má problémy.

   Plán výchovy a péče vychází z integrovaného přístupu, obsah není rozdělen na jednotlivé výchovné složky, protože předškolní vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte. Jsou zde rovnoměrně zahrnuty činnosti pohybové, kognitivní, hudební, výtvarné a prosociální.

   Plán výchovy a péče tematicky sleduje opakující se přírodní cyklus. Je rozdělen do čtyř bloků:

podzim, zima, jaro, léto. Každé období má svá témata, která souvisí s ročním obdobím, změnami v přírodě a na ně navazující zvyky a tradice. Pozorujeme s dětmi přírodu, slavíme a prožíváme společně svátky. Svátky a tradice pak zprostředkovávají dětem základní hodnoty naší společnosti.

 

CÍLE DS :

 

   Podporujeme osobní spokojenost a pohodu dítěte. Každé dítě respektujeme jako osobnost, která má své individuální zájmy a potřeby. Zajišťujeme podnětné prostředí k aktivnímu rozvoji a učení, vytváříme volný prostor v herně a stejně tak bezpečný prostor na zahradě.

 

VÝCHOVNÉ ZÁSADY:

 

Respekt k osobnosti dítěte - respektujeme vývojové a osobnostní potřeby dětí, napomáháme v jejich uspokojování

Individuální přístup - umožňujeme každému dítěti dospět k takové úrovni osobního rozvoje a samostatnosti

Jistota a bezpečí - vytváříme bezpečné prostředí, známe pravidla bezpečnosti práce s dětmi a dodržujeme je

Jasné hranice - stanovujeme dětem jasné hranice, v nichž se mohou bezpečně pohybovat

Pravidelný režim - pravidelnost a srozumitelnost přispívá k pocitům jistoty a bezpečného zázemí

Spolupráce - při rozvoji dítěte spolupracují všichni zaměstnanci s rodiči

 

 

Tematický blok – PODZIM

 

ZÁŘÍ:

1. Zvykáme si v dětské skupině

- seznamujeme se s prostředím

-seznamujeme se s vychovatelkami a ostatními dětmi

-osvojujeme si pravidla

-volná hra

2. Já

-mé jméno, věk, oblíbená hračka

3. Příroda na podzim

-pozorujeme přírodu a změny počasí

 

ŘÍJEN:

1. Jablíčko

-rozkrojujeme a ochutnáváme jablíčka

-zjišťujeme, co vyroste ze semínka

-malujeme, otiskujeme a muchláme jablíčko z papíru

-zpíváme- Koulelo se koulelo, Měla babka

2. Podzimní slavnost

-dlabeme a malujeme dýně

-oslavujeme s maskami a strašidly

-hrajeme na rytmické nástroje

 

LISTOPAD:

1. Listy a plody

-poznáváme barvy listů a porovnáváme jejich velikosti

-otiskujeme a malujeme listy

-tvoříme z plodů zvířátka

2. Zvířátka v lese

-vyrábíme ježka z modelíny a párátek

-zpíváme Běží liška k Táboru, Zajíček ve své jamce

 

 

Tematický blok – ZIMA

 

 

PROSINEC:

1. Advent

-koledy a básničky

-pečeme perníčky z těsta nebo modelovací hmoty

-vyrábíme dárečky

2. Mikuláš

-seznamujeme se s postavami Mikuláše, anděla a čerta

-mikulášská nadílka

3. Vánoce

-zdobení stromečku

-vánoční besídka s nadílkou

 

LEDEN:

1. Proměny přírody

-seznamujeme se s ledem a sněhem

-rozeznáváme teplé a studené

-stavíme, modelujeme, lepíme sněhuláky

2. Ptáčci na krmítku

-pozorujeme ptáčky

-sypeme jim zrní do krmítka

-malujeme a lepíme krmítko s ptáčky

-cvičíme jako ptáčci

3. Zimní zábava

-sledujeme stopy ve sněhu

-poznáváme zimní sporty

 

ÚNOR:

1. Pravidla slušného chování

-pozdravíme a poděkujeme, umíme říct prosím

-nacvičujeme slušné chování u stolu

2. Hudební nástroje

-seznamujeme se s hudebními nástroji a jejich zvuky

-písnička-Tluče bubeníček

3. Masopust

-vyrábíme a malujeme masky

 

 

Tematický blok – JARO

 

 

BŘEZEN:

1. Vítání jara

-učíme se jarní básničky

-zdobíme papírové kraslice

-vyrábíme ovečku -trháme, mačkáme, lepíme

2. Probouzení přírody

-malujeme berušku

-sázíme semínka a pozorujeme, jak roste

-pozorujeme změny počasí

-zpíváme- Travičko zelená

 

DUBEN:

1. Lidské tělo

-pojmenováváme části těla a jejich funkce

-doplňujeme básničky o těle pohybem

2. Hygienické návyky

-upevňujeme hygienické návyky, nacvičujeme správné čištění zubů

3. Čarodějnice

-malujeme a lepíme čarodějnice

-karneval-soutěže, cvičení s košťaty

 

KVĚTEN:

1. Domácí zvířátka

-poznáváme domácí zvířátka

-zpíváme – Skákal pes přes oves, Kočka leze dírou

-napodobujeme zvířátka pohybem a zvukem

2. Den matek

-učíme se říkadla

-vyrábíme dárečky pro maminky

 

 

Tematický blok – LÉTO

 

 

ČERVEN:

1. Dětský den

-hrajeme maňáskové divadlo

-sportujeme na zahradě

2. Duha

-opakujeme barvy

-stavíme komíny z barevných kostek

-hrajeme hru: „Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku“

3. Dopravní prostředky

-poznáváme dopravní prostředky

-hrajeme si na cestování

-malujeme kola-kruhy

-vyrábíme semafor a trénujeme barvy

 

ČERVENEC A SRPEN:

1. Letní hry

-hrajeme si s vodou

-stavíme hrady s písku

-hry s míčem

-malujeme křídou

-pečeme z písku bábovky a dorty